توليد / نحوه توليد سيمان - صفحه 10

ایندکس مطلب
توليد / نحوه توليد سيمان
تولید سیمان 2
تولید سیمان3
تولید سیمان 4
تولید سیمان 5
تولید سیمان 6
تولید سیمان 7
تواید سیمان 8
تولید سیمان 9
تولید سیمان 10
تولید سیمان 11
تولید سیمان 12
تولید سیمان 13
تولید سیمان 14
تمام صفحات
1ـسولفاتها تنها در حالت محلول قادر به حمله به بتن هستند. لذا یكی از راه‌های مقابله با حمله سولفاتها دور نگاهداشتن بتن از رطوبت است. نمونه این عملیات قلوه چینی پیرامون پی ساختمانها جهت جلوگیری از نفوذ آب به پی است. همچنین در ساخت بتن نباید از آب دارای سولفاتها استفاده كرد.
2ـ تر و خشك شدن متناوب ، حمله سولفاتها را تشدید می‌كند. این پدیده به ویژه در سازه‌های بتنی كنار دریا كه تحت تأثیر جذر و مد هستند مشاهده می‌شود. 3ـ از آنجا كه هر چه میزان آب به سیمان (W/C) در بتن بیشتر باشد، نفوذپذیری و پیرو آن حمله سولفاتها و كلریدها بیشتر است، حتی‌المقدور باید مقدار آب را تا حد امكان كاست و به جای آن از مواد روان كننده استفاده كرد.

میزان سولفات محیط بر حسب درصد
كمتر از 1،0%
بین ا,0 تا 2,0% بین 2,0 تا2% بیش از 2%
نوع سیمان تیپ1 تیپ2 تیپ5 تیپ 5+مواد پوزولانی

جدول 2ـ1 : نوع سیمان مناسب در ارتباط با میزان سولفات محیط

اصولاً بتن در معرض دو گانه حمله است:
1ـ حمله داخلی .
2ـ حمله خارجی.
در حمله داخلی، مواد مخرب با مواد اولیه وارد بتن می‌شوند و گریزی از حضور آنان نیست. مثلاً سولفات از طریق سنگ گچ موجود وارد بتن می‌شود. ممكن است آب مصرفی خود دارای مواد واكنش‌زا باشد و … . تنها راه مقابله با این حملات، دقت در انتخاب مواد اولیه و خشك نگه داشتن بتن حاصله است. اینگونه حملات طی سالیان طولانی و آهسته آهسته ظاهر می‌شوند. در حمله خارجی، مواد مخرب از خارج به درون بتن نفوذ كرده، آن را تحت تأثیر قرار می‌دهند. مانند حمله كلریدها در خلیج فارس. این گونه حملات طی مدت زمان بسیار كوتاه تری (بین 6 ماه تا یك سال) ظهور می‌كنند و راه‌های مقابله با آن قبلاً شرح داده شد.
2ـ10ـ دیگر انواع سیمانهای پرتلند
2ـ10ـ1ـ سیمانهای پرتلند پزولانی
پزولانها مواد سیلیسی یا سیلیس آلومیناتی هستند كه خود قابلیت چسبندگی ندارند؛ اما به صورت پودر در كنار رطوبت با آهك تركیب می‌شوند و تركیبات سیلیكات كلسیم به وجود می‌آورند كه خاصیت چسبندگی دارند. در تهیه سیمانهای پرتلند پزولانی، درصد مشخصی از مواد پزولانی را به سیمان پرتلند می‌افزایند و با سیمان حاصل، خواص جدیدی را تأمین می‌كنند. یكی از مهمترین خواص این سیمانها مقاومتشان در برابر حمله سولفاتها می‌باشد. پودر سیمان پرتلند در مجاورت آب ، ژل سیمان را به وجود می‌آورد. 2(Ca(OH ماده‌ای است كه در ژل سیمان یافت می‌شود و معایبی را به همراه دارد كه عبارتند از:
1ـ آب هنگام خروج از لوله‌های مویین بتن، مقداری 2(Ca(OH را در خود حل و به خارج منتقل می‌كند. 2(Ca(OH در مجاورت هوا با CO2 تركیب می‌شود و CaCo2+H2O را به وجود می‌آورد كه پس از تبخیر آب آن به صورت سفیدكهایی بر سطح بتن ظاهر می‌شود.
2ـ جای 2(Ca(OH هایی كه به صورت فوق از بتن خارج می‌شوند، خالی می‌ماند كه این خود، عاملی در جهت افزایش نفوذپذیری بتن است.
2(Ca(OH بستر مناسبی برای حمله سولفاتها به وجودمی‌آورد. زیرا سولفاتها به 2(Ca(OH حمله كرده، گچ به وجود می‌آورند . این گچ در اثر جذب رطوبت متورم می‌شود و همان مسأله حمله سولفاتها به وقوع می‌پیوندد. پزولانها با 2(Ca(OH موجود در سیمان تركیب می‌شوند و سیلیكات كلسیم به وجود می‌آورند كه ماده‌ای است با خاصیت چسبندگی . در حقیقت پزولانها یك ماده مضر در سیمان را به ماده‌ای مفید تبدیل می‌كنند. تا مدتها گمان بر آن بود كه مقابله با حمله سولفاتها فقط از طریق كاستن میزان C3A و استفاده از سیمان تیپ 5 میسر است. اما امروزه می‌دانند كه میزان زیاد 2(Ca(OH نیز بستر مناسبی جهت حمله سولفاتها فراهم می‌كند و راه مقابله با آن استفاده از سیمان پرتلند پزولانی است. بر مبنای همین اصل ، همانگونه كه در جدول 2ـ1 نیز مشاهده كردید، اگر درصد سولفات محیط بیش از 2% باشد، در كنار استفاده از سیمان تیپ 5 باید از مواد پزولانی استفاده كرد. سیمانهای پزولانی بر اساس میزان پزولان موجود در آنها به صورت ًسیمان پزولانی X%ًبیان می‌شوند. آیین نامه حداكثر میزان مجاز پزولان در سیمان پرتلند پزولانی را 15% می‌داند . البته در برخی سیمانها میزان پزولان تا مقادیری بسیار بیش از این هم می‌باشد؛ اما چنین سیمانهایی پرتلند محسوب نمی‌شوند. بلكه ًسیمانهای پزولانی با خواص مربوط به خود هستند. حرارت هیدراتاسیون پرتلند پزولانی بسیار پایینتر از سیمانهای پرتلند معمولی است و لذا در بتن ریزیهای حجیم همچون سد سازیها كاربرد دارند. اما در زمستان كه خطر یخ زدگی وجود دارد نباید از آنها استفاده كرد. همچنین مقاومت آنها تا پیش از یك سال كمتر از مقاومت سیمانهای عادی می‌باشد (نمودار شكل 2ـ21) و لذا از سیمانهای پرتلند پزولانی در قسمتهایی كه نیاز به كسب مقاومت سریع است نمی‌توان استفاده كرد. مواد پزولانی به دو گونه در طبیعت یافت می‌شوند:
؟


 

عضویت در خبرنامه

آماربازدید


بازدیدهای امروز:376
بازدیدهای دیروز:534
بازدیدهای این ماه:7321
مجموع بازدیدها:381675
حداکثر بازدیدهای ماهانه:43059
صفحاتی که این ماه بازدید شده:178609

تماس با ما

آدرس: ارومیه، کیلومتر 35 جاده ارومیه، مهاباد،

تلفن :32238082-32515303-044
فکس:32238083-32227054-044

www.urmiacement.com - copyright © 2018 | All rights reserved.