توليد / نحوه توليد سيمان - صفحه 9

ایندکس مطلب
توليد / نحوه توليد سيمان
تولید سیمان 2
تولید سیمان3
تولید سیمان 4
تولید سیمان 5
تولید سیمان 6
تولید سیمان 7
تواید سیمان 8
تولید سیمان 9
تولید سیمان 10
تولید سیمان 11
تولید سیمان 12
تولید سیمان 13
تولید سیمان 14
تمام صفحات
2ـ8ـ3ـ سیمان پرتلند تیپ 3
زمان گیرش این نوع سیمان، مشابه سیمان پرتلند معمولی است. اما مقاومت اولیه آن به سرعت زیاد می‌شود؛ به گونه‌ای كه در سه روز ، به مقاومت هفت روزه تیپ 1 می‌رسد. یادآوری می‌‌كنیم كه سیمان زود سخت شونده با سیمان زودگیر تفاوت دارد.مفهوم زودگیر یعنی زمان گیرش سریع كه با مفهوم كسب مقاومت سریع متفاوت است. در این نوع سیمان، كسب مقاومت سریع با آزاد شدن گرمای هیدراتاسیون زیادی همراه است و لذا نباید از این نوع سیمان در بتن ریزیهای حجیم استفاده كرد. زیرا بتن در اثر گرمای زیاد هیدراتاسیون منبسط می‌شود و در همان حال گیرش حاصل می‌كند. اما پس از سرد شدن، پدیده انقباض بتن را تحت كشش قرار می‌دهد و باعث ایجاد تركهایی در آن می‌شود. برای دستیابی به این نوع سیمان در مرحله تولید عمدتاً دو كار انجام می‌شود:
1ـ میزان C3S در سیمان را افزایش می‌دهند. همانطور كه در بخش 2ـ5 متذكر شدیم، C3S وظیفه تأمین مقاومت اولیه را بر عهده دارد.
2ـ در آسیاب نهایی آن را نرمتر از سیمان پرتلند معمولی می‌كنند (حدود3200cm2/gr).
در صورت عدم دسترسی به این نوع سیمان می‌توان از سیمان پرتلند معمولی 525-1 بهره جست.
امروزه مواد دیگری نیز به سیمان اضافه می‌كنند و سیمانهای خیلی زود سخت شونده و سوپر سخت شونده بدست می‌آورند. در مصرف این نوع سیمانها باید دقت داشت كه دقیقاً مطابق روش ارائه شده در راهنمای آن عمل شود.
2ـ 8ـ4ـ سیمان پرتلند تیپ 4
در این نوع سیمان از طریق كم كردن میزان C3A C3S ،حرارت هیدراتاسیون را تا حد زیادی كاسته‌اند و از آن در بتن ریزیهای حجیم استفاده می‌كنند. البته میزان تولید این نوع سیمان در دنیا كم است و سعی می‌شود از سیمانهای جایگزین (همچون تیپ 5) استفاده شود.
در اینجا مناسب است بگوییم جهت كاستن حرارت هیدراتاسیون در بتن ریزی روشهای دیگری نیز وجود دارد كه عبارتند از :
پیش سردكن: در این روش بجای آب از پودر یخ استفاده می‌شود . همچنین سعی بر آنست كه سنگدانه‌ها حتی المقدور خنك باشند. بدین جهت شن و ماسه را از درون تونلهای خنك كننده عبور می‌دهند. به موازات آنها از میزان مصرف سیمان در بتن نیز تا حد امكان می‌كاهند. پس سردكن : در این روش ، لوله‌های مسی یا گلوانیزه مناسبی را در لابلای محدوده بتن ریزی قرار می‌دهند و هنگام بتن ریزی و در طول زمان عمل‌آوری، از میان آنها آب یا هوای سرد عبور می‌دهند. این لوله‌ها در بتن مدفون شده ، در آن باقی می‌ماند.
2ـ8 ـ5ـ سیمان پرتلند تیپ 5
در این نوع سیمان ـ كه با هدف استفاده در جاهایی كه در معرض حملات سولفاتی است ساخته می‌شود ـ درصد C3A به حداكثر 5% محدود شده است. از آنجا كه حرارت هیدارتاسیون این نوع سیمان بسیار كمتر از حرارت هیدراتاسیون سیمان پرتلند معمولی است، می‌توان از آن در بتن ریزیهای حجیم استفاده كرد.
تذكر این نكته ضروری است كه سرعت كسب مقاومت این نوع سیمان كمتر از تیپ 1 است؛ به طوری كه در 28 روز، حدود 91% مقاومت 28 روزه سیمان تیپ 1 را بدست می‌آورد. لذا در برخی آیین‌نامه‌ها مقاومت 42 روزه این نوع سیمان به جای مقاومت 28 روزه آن لحاظ می‌شود.
2ـ9ـ بحثی پیرامون حمله سولفاتها
تا مدتها پس از بكارگیری سیمان پرتلند معمولی در بتن، در برخی مناطق بتن كم كم سفید شده ، پودر می‌شد و می‌ریخت. این معنا توسط یك مهندس سوئدی به نام شلتون كشف شد. شلتون نشان داد در مناطقی كه مواد سولفاتی وجود دارد، سولفاتها پس از نفوذ به درون بتن با C3A تركیب شده ، ماده‌ای به نام اترنژیت یا اترینگات به وجود می‌آورند . این ماده جدید در اثر جذب آب متورم و باعث ایجاد ترك در بتن می‌شود كه به این روند، حمله سولفاتها گویند. برمبنای این كشف، كاهش میزان C3A در سیمان و تولید سیمانهایی چون سیمان پرتلند تیپ 5 به عنوان راه حل مقابله با حمله سولفاتها ارائه شد. در روند حمله سولفاتها، نكته مهم آنست كه تخریب بتن در اثر پدیده شیمیایی تركیب سولفات C3A نیست؛ بلكه به علت پدیده فیزیكی انبساط اترنژیت در اثر جذب آب است! بعدها مشخص شد كه سولفاتها علاوه بر تركیب با C3A ، به Ca(OH)2 نیز حمله كرده، در تركیب با آن تولید سنگ گچ می‌كنند كه این محصول هم در مجاورت آب و با جذب رطوبت، منبسط می‌شود و در بتن ایجاد ترك می‌كند. از طرفی دیده می‌شد كه استفاده از سیمان ضد سولفات(تیپ 5) در مناطقی نظیر حاشیه خلیج فارس ـ كه مواد سولفاتی به وفور وجود دارد ـ بر خلاف انتظار جوابگو نبوده، بتن تخریب می‌شود كه نمونه این پدیده درتیرهای برق مشهود بود. با بررسیهای دقیقتر مشخص شد این تخریب در اثر حمله كلریدهاست نه سولفاتها؛ بدین شرح كه با كاهش میزان ، در كنار افزایش مقاومت در برابر سولفاتها، نفوذپذیری نیز زیاد می‌شود و كلریدها راحت‌تر به داخل بتن راه می‌یابند. كلریدها به میلگرد حمله می‌كنند و در آنها خوردگی به وجود می‌آورند كه در نهایت منجر به تخریب بتن می‌شود و از آنجا كه در مناطق حاشیه خلیج فارس كلریدها نیز به میزان زیاد در محیط وجود دارند، این مشكل ظهور می‌كرد. جهت رفع این معضل، پیشنهاد شد در این مناطق از سیمانهایی استفاده شود كه درصد C3A در آنها از 8% كمتر باشد؛ ولی كمتر از 5% نشود. كه هم در برابر سولفاتها مقاومت كند و هم قابلیت نفوذ زیادی نداشته باشد. به طور كلی چنین نیست كه هر جا مسأله وجود سولفاتها در محیط مطرح باشد، از سیمان تیپ 5 استفاده شود . نوع سیمان مناسب در ارتباط با مقدار سولفات محیط مطابق جدول 2ـ1 می‌باشد. همچنین در مقابله با حمله سولفاتها ، علاوه بر انتخاب سیمان مناسب، باید به نكات دیگری نیز توجه داشت كه در پدیده بسیار مؤثرند:


 

عضویت در خبرنامه

آماربازدید


بازدیدهای امروز:375
بازدیدهای دیروز:534
بازدیدهای این ماه:7320
مجموع بازدیدها:381674
حداکثر بازدیدهای ماهانه:43059
صفحاتی که این ماه بازدید شده:178587

تماس با ما

آدرس: ارومیه، کیلومتر 35 جاده ارومیه، مهاباد،

تلفن :32238082-32515303-044
فکس:32238083-32227054-044

www.urmiacement.com - copyright © 2018 | All rights reserved.