توليد / نحوه توليد سيمان - صفحه 7

ایندکس مطلب
توليد / نحوه توليد سيمان
تولید سیمان 2
تولید سیمان3
تولید سیمان 4
تولید سیمان 5
تولید سیمان 6
تولید سیمان 7
تواید سیمان 8
تولید سیمان 9
تولید سیمان 10
تولید سیمان 11
تولید سیمان 12
تولید سیمان 13
تولید سیمان 14
تمام صفحات

2ـ6ـ11ـ زمان گیرش
تغییر وضعیت ژل سیمان از حالت خمیری به حالت جامد را گیرش گویند. زمان گیرش سیمان از آن جهت حائز اهمیت است كه كلیه عملیات انتقال ، پمپ ، در قالب ریختن و احتمالاً پرداخت سطحی بتن فقط در این بازه زمانی ممكن است. به طور كلی دو نوع زمان گیرش در مورد سیمان لحاظ می‌شود كه عبارتند از :
1ـ زمان گیرش اولیه
2ـ زمان گیرش نهایی
آیین‌نامه حداقل گیرش اولیه را یك ساعت و حداكثر زمان گیرش نهایی را 10 ساعت (برای سیمانهای معمولی) می‌داند.
زمان گیرش با دستگاهی به نام ویكات (به نام شیمی‌دان فرانسوی) مطابق شكل 2ـ12 سنجیده می‌شود. این دستگاه شامل یك بازوی متحرك متصل به میله‌ای عمودی است كه تشكیلات سوزن همراه با عقربه نفوذ بر روی این بازو نصب است و در كنار آن صفحه مدرج عمودی قرار دارد. در كنار میله عمودی و زیر بازوی متحرك یك مخلوط ناقص بر روی صفحه پایه قرار دارد. تشكیلات سوزن شامل میله‌ای عمودی است كه در یك طرف آن سوزنی با سطح مقطع دایره به قطر 10mm و در سر دیگر سوزنی به مساحت 1mm2 قرار دارد. از طرف با قطر 10mm برای تعیین میزان آب متعارف استفاده می‌شود(بخش 2ـ6ـ10) .
؟
جهت تعیین زمان گیرش اولیه ، خمیری از سیمان مورد نظر با درصد آب متعارف می‌سازند و از لحاظ اختلاط آب و سیمان ، زمان سنج را به كار می‌اندازند. سپس ظرف مخروطی را از خمیر حاصل پر كرده ، سطح آن را صاف می‌كنند و نوك سوزن به سطح قاعده 1mm2 را بر سطح آن به صورت مماس قرار می‌‌دهند. آنگاه پیچ میله را شل می‌كنند تا سوزن تحت وزن خود و میله(300gr) به داخل خمیر سیمان فرو رود. میزان نفوذ سوزن در خمیر سیمان از روی صفحه مدرج قرائت می‌شود(ممكن است سوزن به طور كامل در خمیر فرو رود). این آزمایش در فواصل زمانی معین تكرار و هر بار میزان نفوذ سوزن در خمیر سیمان یادداشت می‌شود. مطابق تعریف، زمان گیرش اولیه زمانی است كه سوزن با سطح مقطع 1mm2 به اندازه 2mm در خمیر سیمان نفوذ كند. با رسم نمودار میزان نفوذ ـ زمان می‌تواند زمان گیرش اولیه را بدست آورد(شكل 2ـ13).

؟
جهت بدست آوردن زمان گیرش نهای ،به شیوه‌ای مشابه فوق و با استفاده از سوزن مخصوص به خود عمل می‌شود. سوزن گیرش نهایی همانند سوزن گیرش اولیه با این تفاوت است كه یك كلاهك به گونه‌ای بر روی آن نصب شده كه قاعده آن 5,0mm تا سر سوزن فاصله دارد (شكل 2ـ14).
؟
مطابق تعریف ، زمان گیرش نهایی زمانی است كه نوك سوزن مخصوص به اندازه 5,0mm در خمیر نفوذ كند یا قاعده كلاهك بر روی سطح خمیر بنشیند.
؟
در اینجا متذكر می‌شویم كه در زمان بتن ریزی ممكن است با دو نوع گیرش مواجه شویم كه عبارتنداز : 1ـ گیرش آنی 2ـ گیرش كاذب
گیرش آنی در اثر كمبود سنگ گچ در سیمان و واكنش سریع با آب است كه برگشت پذیر نمی‌باشد. اما گیرش كاذب به علت داغ بودن كلینكر هنگام آسیاب و تبدیل سنگ گچ به گچ در اثر تبخیر شدن دو ملكول آب سنگ گچ است كه این گچ در مجاورت آب سفت می‌شود. لكن چون میزان گچ در مقایسه با حجم بتن اندك است، توانایی سفت كردن كل بتن را ندارد و شبكه‌های سفت شده در اثر هم زدن بتن با بیل یا هر وسیله دیگر گسسته شده، گیرش از بین می‌رود. در حقیقت گیرش كاذب برگشت پذیر است.


 

عضویت در خبرنامه

آماربازدید


بازدیدهای امروز:376
بازدیدهای دیروز:534
بازدیدهای این ماه:7321
مجموع بازدیدها:381675
حداکثر بازدیدهای ماهانه:43059
صفحاتی که این ماه بازدید شده:178606

تماس با ما

آدرس: ارومیه، کیلومتر 35 جاده ارومیه، مهاباد،

تلفن :32238082-32515303-044
فکس:32238083-32227054-044

www.urmiacement.com - copyright © 2018 | All rights reserved.