کار گزینی

سیاست های استخدامی :


کارخانه سیمان ارومیه با ترکیب پرسنلی بشرح جدول ذیل :


کارشناس و مدارک بالاتر 89 نفر
کاردان 70 نفر
دیپلم 112 نفر
زیر دیپلم 123 نفر


در حال حاضر خط تولید 3000 تنی موجود کارخانه را اداره و برفعالیت های اجرایی طرح توسعه (فاز دوم) نظارت می نماید.
به منظور آماده سازی نیروهای جوان و آموزش دیده ، جهت استفاده در بهره برداری خط دوم تولید ، واحد اموراداری همزمان با آغاز فعالیت های اجرایی طرح توسعه (سال 85) و مقارن با اجرای قانون نوسازی صنایع درخصوص بازنشستگی زودتر از موعد کارکنان، نسبت به جذب نیروهای جوان و متخصص جایگزین اقدام نموده و نیازهای پرسنلی خط دوم تولید را   مد نظر قرارداده است .
استفاده از نیروی بومی ، تحصیلات بالاتر از حداقل نیازهای تعیین شده برای پستهای سازمانی ، توجه به سابقه مفید برای تصدی برخی پستهای سازمانی و تاکید بر مصاحبه عمومی و تخصصی و نیز آزمایش علمی پارامترهای قابل توجه در بکارگیری نیروهای جدید بوده است.

تلفن داخلی: 588                                  تلفن مستقیم: 2543404

 

عضویت در خبرنامه

آماربازدید


بازدیدهای امروز:374
بازدیدهای دیروز:534
بازدیدهای این ماه:7319
مجموع بازدیدها:381673
حداکثر بازدیدهای ماهانه:43059
صفحاتی که این ماه بازدید شده:178561

تماس با ما

آدرس: ارومیه، کیلومتر 35 جاده ارومیه، مهاباد،

تلفن :32238082-32515303-044
فکس:32238083-32227054-044

www.urmiacement.com - copyright © 2018 | All rights reserved.