ضوابط فروش

 ضوابط فروش داخلی به متقاضيان و مدارک مورد نياز   ضوابط فروش خارجی - صادرات

1-    توزيع کنندگان سيمان بخش مردمی :
1-1-    شرکتهاي تعاوني مصالح فروشان :
با ارائه مدارک ذيل ميتوانند نسبت به خريد و توزيع سيمان در بخش مردمي اقدام فرمايند.
    ارائه اصل درخواست خريد سيمان با امضاء مديرعامل و مهر شرکت
    ارائه تصوير روزنامه رسمي و اساسنامه شرکت
   ارائه تصوير آخرين تغييرات هيئت مديره
   معرفي نماينده و نماينده حمل
    ارائه ليست مشخصات کامل اعضاء و تصوير پروانه‌هاي کسب معتبر آنها
2-1- عاملين توزيع :
با ارائه مدارک ذيل ميتوانند نسبت به خريد و توزيع سيمان در بخش مردمي اقدام فرمايند.
   ارائه درخواست خريد سيمان با مهر و امضاء‌متقاضي
    ارائه اصل وتصوير پروانه کسب معتبر
    معرفي نماينده حمل
توضيح : اين شرکت تا زمان بهره برداري از فاز دوم پذيرش جديد نخواهد داشت.
1-    ارائه اصل درخواست خريد سيمان با امضاء‌مدير پروژه و مهر شرکت
2-    ارائه اصل و تصوير جواز تاسيس معتبر
3-    معرفي نماينده و نماينده حمل
توضيحات :
1-    کليه متقاضيان خريد سيمان در صورت مشمول بودن طرح کد اقتصادي موظف به ارائه کد اقتصادي ميباشند.
2-    کليه متقاضيان خريد سيمان آدرس محل تخليه سيمان را کتبا" بايد اعلام فرمايند.
3-    صنايع سيمان بر
1-2-    توليد کنندگان بتن آماده
    ارائه اصل درخواست خريد سيمان با امضاء مديرعامل و مهر شرکت
   ارائه تصوير روزنامه رسمي و اساسنامه شرکت
    ارائه تصوير آخرين تغييرات هيئت مديره
    معرفي نماينده
    معرفي نماينده حمل
    ارائه اصل وتصوير پروانه بهره برداري معتبر از سازمان صنايع و معادن
-    ارائه پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباري براي توليداتي که مشخص گرديده است.
2-2- توليد کنندگان قطعات بتني و بلوک سيماني :
1- اشخاص حقيقي :
ارائه اصل درخواست خريد سيمان با امضاء و مهر متقاضي
ارائه اصل و تصوير پروانه بهره برداري صادره از مراجع ذيربط
معرفي نماينده حمل

 فروش خارجی یا صادراتی بصورت مزایده می باشد که مشتریان محترم این بخش می توانند با مراجعه به بخش مزایده های همین سایت مزایده های حاضر را مشاهده بفرمایند.

--> مزایده ها

 

 

عضویت در خبرنامه

آماربازدید


بازدیدهای امروز:373
بازدیدهای دیروز:534
بازدیدهای این ماه:7318
مجموع بازدیدها:381672
حداکثر بازدیدهای ماهانه:43059
صفحاتی که این ماه بازدید شده:178529

تماس با ما

آدرس: ارومیه، کیلومتر 35 جاده ارومیه، مهاباد،

تلفن :32238082-32515303-044
فکس:32238083-32227054-044

www.urmiacement.com - copyright © 2018 | All rights reserved.